Świadczenie usług opiekuńczych dla osób zamieszkujących na terenie Gminy Wyszków

OPS.26.6.2015
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone na zasadach określonych w art. 5a ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tekst jedn.  Dz. U. z 2013 r.  poz. 907  z późn. zm.) – usługa niepriorytetowa.

Szczegóły w plikach do pobrania:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (Plik PDF, 89 KB)

SIWZ (Plik PDF, 239 KB)

ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ (Plik DOCX, 24 KB)

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA (Plik PDF, 77 KB)

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA (Plik PDF, 69 KB)