Świadczenie usług opiekuńczych dla osób zamieszkujących na terenie Gminy Wyszków


Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone na zasadach określonych w art. 5a ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tekst jedn.  Dz. U. z 2013 r.  poz. 907  z późn. zm.) – usługa niepriorytetowa.

Szczegóły w plikach do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu (Plik PDF. 483 KB)

SIWZ (Plik PDF, 982 KB)

Załączniki do SIWZ (Plik DOC, 24 KB)

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (Plik JPG, 107 KB)