Konsultacje społeczne

28 grudnia 2016 r. o godz. 16.00, w Sali Ślubów Urzędu Stanu Cywilnego w Wyszkowie odbędzie się spotkanie w sprawie konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2017 – 2021, na które zapraszamy organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Projekt uchwały został umieszczony na stronach internetowych: www.wyszkow.pl www.ops.wyszkow.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Wyszkowie (tablica przy pok. 116).

Uwagi do projektu uchwały należy złożyć ustnie lub pisemnie podczas otwartego spotkania, które odbędzie się 28.12.2016 r. w Sali Ślubów USC Urzędu Miejskiego w Wyszkowie, Aleja Róż 2, godz. 16.00 

Informacji na temat konsultacji udziela pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkowie – Helena Chmielewska pod nr telefonu 29/742 49 02 wew. 217.

Agnieszka Mróz

Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie na lata 2017-2021 do pobrania (Plik PDF, 1069 KB)