Przygotowanie i dostarczanie obiadów dla dzieci w wieku szkolnym objętych wsparciem Gminy Wyszków w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.

OPS.26.1.2017

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone na zasadach określonych w art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tekst jedn.  Dz. U. z 2017 r.  poz. 1579) – usługa społeczna

Termin składania ofert:  15.11.2017r.  godz. 10:00

Szczegóły w plikach do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu (plik PDF, 942 KB)

SIWZ (Plik PDF, 2169 KB)

Załączniki do SIWZ (Plik DOC, 27 KB)

Informacja z otwarcia ofert (Plik PDF, 121 KB)

Informacja o udzieleniu zamówienia (Plik PDF, 411 KB)