Ogłoszenie o zamówieniu – usługi: „Świadczenie usług psychologicznych dla uczestników projektu systemowego SZANSA- Indywidualne konsultacje z psychologiem”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego"

Data ogłoszenia postępowania w BZP 13.06.2012

Szczegóły do pobrania w plikach DOCX  i  PDF

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

WZÓR UMOWY