INFORMACJA

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkowie informuje, że istnieje możliwość uzyskania pomocy, przez osoby starsze, samotne oraz rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej po uprzednim spełnieniu określonych kryteriów.

Bliższe informacje można uzyskać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wyszkowie ul. 3 Maja 16 lub pod nr telefonów:

29 74 249 02
29 742 40 97
29 742 96 16