Informacja dot. świadczenia wychowawczego

Ośrodek Pomocy Społecznej Dział Świadczeń Rodzinnych w Wyszkowie przypomina, że NIE TRZEBA składać nowych wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+) od 1 lipca 2020 r. Świadczenia przyznane są do 31 maja 2021 r.