Podsumowanie projektu “Aktywny Senior”

W dniu 29 listopada 2012 roku w „Gościńcu pod Jesionem" odbyło się spotkanie podsumowujące działania podjęte w projekcie pn. „Aktywny Senior”. Projekt  realizowany był przez Stowarzyszenie „Promenada" we współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej  w Wyszkowie przy wsparciu finansowym Samorządu Województwa Mazowieckiego. Spotkanie poprowadziły opiekun grupy Pani Dorota Wojtkowska i koordynator Pani Marzena Karpińska. Działaniem projektowym objętych było 45 osób z terenu miasta i gminy Wyszków. Głównym celem projektu była aktywizacja i integracja środowiska osób starszych z młodszym pokoleniem. Beneficjenci w okresie 3 miesięcy, 2 razy w tygodniu spotykali się z grupami przedszkolnymi: czytali bajki, opowiadali o dawnych czasach, pokazywali zabytkowe przedmioty codziennego użytku, uczestniczyli we wspólnych zabawach. Jedna z uczestniczek projektu zainicjowała zwiedzanie budynku Urzędu Miejskiego w Wyszkowie, z tej wyprawy dzieci były bardzo zadowolone. Do współpracy i integracji zostały zaangażowane 2 grupy z Przedszkola nr 7 tj. grupa "Kaczuszki" wychowawca p. Dorota Ogrodnik i "Jeżyki" wychowawca p. Dorota Świderek.
W tym samym  okresie odbywały się spotkania z dziećmi i z młodzieżą w Świetlicy Socjoterapeutycznej. Seniorzy razem z młodzieżą przygotowywali posiłki, rozmawiali o tradycjach, o historii Wyszkowa. W ramach projektu miały miejsce warsztaty ozdób świątecznych, a także zorganizowano kurs tańca, na którym beneficjenci uczyli się walca angielskiego.
W ramach podziękowań dla organizatorów i uczestników projektu Przedszkolaki przygotowały piękny występ artystyczny. Podziękowania popłynęły również od wychowanków Świetlicy Socjoterapeutycznej. Wszyscy uczestnicy spotkania zobowiązali się kontynuować współpracę. Wyrazy uznania i życzenia dalszej współpracy popłynęły z ust Pana Burmistrza Wyszkowa Grzegorza Nowosielskiego i jego zastępcy Adama Warpasa. Podziękowania i życzenia uczestnikom złożyła również obecna na spotkaniu Dyrektor OPS Agnieszka Mróz. Z wypowiedzi uczestników projektu można wnioskować, że podjęte działania przyczyniły się do aktywizacji i wzrostu samooceny osób starszych.

Zobacz galerię zdjęć z uroczystości.