Spotkanie opłatkowe

W dniu 14 grudnia przy melodiach tradycyjnych kolęd i pastorałek w Domu Dziennego Pobytu ?Senior? Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkowie odbyło się spotkanie opłatkowe uczestników Domu oraz zaproszonych gości. Tradycyjnie spotkanie rozpoczęło się od śpiewania kolędy ?Wśród nocnej ciszy?, czytania ewangelii i składania świątecznych życzeń.

W tym roku uroczysty dzień z seniorami spędził ksiądz Zbigniew Borawski, który poświęcił opłatek i odczytał fragment Pisma Świętego. Życzenia w imieniu samorządu złożyła Pani Aneta Kowalewska Zastępca Burmistrza Wyszkowa, a także Pani Agnieszka Mróz Dyrektor OPS.

Wyszkowscy seniorzy chętnie włączyli się w przygotowanie wigilijnych potraw, dekoracji i upominków bożonarodzeniowych. W tym roku grupa teatralna ?Domino? działająca przy Domu pod kierunkiem Pani Iwony Przybysz przygotowała Jasełka, które zaprezentowała po wspólnym posiłku.
Na zakończenie spotkania wyszkowskich seniorów po dwóch latach nieobecności odwiedził Mikołaj z drobnym słodkim upominkiem.

Uczestnicy Domu przesyłają wszystkim mieszkańcom Gminy Wyszków serdeczne życzenia bożonarodzeniowe oraz szczęśliwego Nowego Roku.