Program „Dostępna Przestrzeń Publiczna”

Logotypy Dostępna Przestrzeń publiczna i Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Informacja o projekcie

Program „Dostępna Przestrzeń Publiczna”

Projekt pod nazwą: „Dostępna przestrzeń publiczna w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wyszkowie”

Beneficjent: Gmina Wyszków/Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkowie

Projekt współfinansowany ze środków PFRON (80% wydatków kwalifikowalnych projektu, 20% wkład własny Gmina Wyszków)

Termin realizacji projektu: styczeń 2024 r. – grudzień 2024 r.

Kwota dofinansowania z PFRON: 95 028,00 zł

Wkład własny: 23 757,00 zł

Całkowita wartość projektu: 118 785,00 zł

Cel projektu: Celem projektu jest zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami dostępu do przestrzeni publicznej, poprzez zastosowanie rozwiązań architektonicznych oraz informacyjno – komunikacyjnych w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkowie przy ul. 3 Maja 16, na zasadzie równości z innymi osobami.

Opis realizacji projektu i zakres dostosowań:

W wyniku realizacji projektu zostaną usunięte bariery architektoniczne oraz informacyjno – komunikacyjne, które ograniczają samodzielny i komfortowy dostęp do wszystkich pomieszczeń, w których realizowane są ustawowe zadania.

  • Zostaną zmodernizowane wejścia do budynku, tak aby osoby z problemami w poruszaniu się mogły swobodnie i samodzielnie wejść i wyjść.
  • Zostanie zakupiona i zamontowana tablica informacyjna, co zapewni osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość uzyskania informacji o rozkładzie pomieszczeń.
  • Zostanie zmodernizowana toaleta dla osób niepełnosprawnych, co podniesie komfort korzystania oraz zapewni bezpieczeństwo osobom z niepełnosprawnościami.
  • Zostaną zakupione krzesła ewakuacyjne, które zapewnią sprawną ewakuację osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami.
  • Zostaną zakupione biurka z regulacją wysokości, co podniesie komfort korzystania z  usług oferowanych przez Ośrodek. 
  • Zostanie zorganizowany punktu informacyjny oraz zostaną zamontowane tabliczki informacyjne oznaczone pismem wypukłym i/lub alfabetem Braille’a. Osoby ze szczególnymi potrzebami,  samodzielnie, na równi ze wszystkimi innymi osobami będą mogły skorzystać z oferowanych usług.
  • Zostaną zakupione pętle indukcyjne, które umożliwią osobom niedosłyszącym/słabosłyszącym prawidłowe słyszenie w przestrzeni publicznej, co zwiększy możliwość efektywnej pomocy tym osobom.
  • Zostanie zakupiony i zamontowany system nawigacyjno – informacyjny, który sprawi, że przestrzeń Ośrodka będzie bezpieczna, szczególnie dla osób z dysfunkcją wzroku.
  • Zostanie zakupione i zamontowane wyciszenie drzwi w pokoju indywidualnych konsultacji, umożliwi swobodną rozmowę i podniesie komfort obsługi osób ze szczególnymi potrzebami.
  • Zostanie zlecone sporządzenie informacji w języku migowym o zakresie działalności Ośrodka. Strona internetowa zostanie uzupełniona o informację o zakresie działalności Ośrodka w postaci elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywany maszynowo, nagrania treści w polskim języku migowym i informacji w tekście łatwym do czytania.