Zapytanie ofertowe – Dostawy artykułów biurowych oraz chemicznych

Zapytanie ofertowe

?Realizację dostawy artykułów biurowych oraz chemicznych dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkowie na 2022r.?

ZAMAWIAJĄCY:

Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. 3 Maja 16

07-200 Wyszków

Tel./fax (29) 742-49-02

e-mail: sekretariat@ops.wyszkow.pl

I. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa do Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wyszkowie artykułów biurowych oraz chemicznych w 2022 roku. Szczegółowy asortymentowo-ilościowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony jest w załączniku nr 1. Określone w załączniku nr 1 ilości możliwych do zamówienia artykułów biurowych oraz chemicznych zostały podane szacunkowo i mogą ulec zmianie. Zamówienie na dostawę zawierające wyszczególnienie asortymentu i ilości będzie przesyłane do Wykonawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia przedmiotu zamówienia w terminie 3 dni od momentu złożenia zapotrzebowania.

Szczegóły w plikach do pobrania: