All posts by admin

UWAGA!!!

Ostrzeżenie – podszywanie się pod pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkowie

W związku z pojawiającymi się informacjami o podszywaniu się osób nieuprawnionych pod pracowników socjalnych  Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkowie informujemy, że każdy pracownik socjalny wykonujący pracę socjalną w terenie  zatrudniony w tutejszym Ośrodku posiada legitymacje służbową potwierdzającą jego tożsamość. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości dotyczących tożsamości osoby podającej się za pracownika socjalnego, należy niezwłocznie skontaktować się telefonicznie z Ośrodkiem. Numery telefonów OPS:
 • (29) 742 40 97
 • (29) 742 49 02
 • (29) 742 96 16
Ewentualnie na policję tel. 112 lub 997, celem zgłoszenia jakichkolwiek wątpliwości.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko terapeuty

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkowie poszukuje kandydatów do zatrudnienia na stanowisko terapeuty realizującego specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Szczegóły w plikach do pobrania:

Oferta pracy na stanowisko terapeuta (PDF, 58KB)

Kwestionariusz osobowy i klauzula informacyjna (PDF, 557 KB)

Oświadczenia dla kandydata (PDF, 41KB)

Informacja o wyniku rekrutacji (PDF, 58 KB)

Apel

W związku z zagrożeniem wynikającym z aktualnie występujących bardzo trudnych warunków atmosferycznych, Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkowie zwraca się z apelem do mieszkańców gminy Wyszków o zgłaszanie osób samotnych, niepełnosprawnych lub bezdomnych potrzebujących pomocy.

Ośrodek Pomocy Społecznej oferuje pomoc w zakresie zabezpieczenia w opał, dożywianie, usługi opiekuńcze lub ewentualnie umieszczenie w schronisku – świadczenia te dotyczą w szczególności osób samotnych.

Na informacje oczekujemy w siedzibie Ośrodka :

Wyszków ul. 3-go Maja 16
Telefony:

 • (29) 742 40 97
 • (29) 742 49 02
 • (29) 742 96 16

Od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00- 16:00

Ponadto Mazowiecki Urząd Wojewódzki uruchomił bezpłatną infolinię 987. Pracownicy Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego udzielają informacji na temat możliwych form wsparcia – wskazują najbliższe schroniska, jadłodajnie, czy punkty pomocy medycznej. Pod obydwa numery zadzwonić może również każdy, kto zna miejsce przebywania osób bezdomnych. Odpowiednie służby zostaną o tym natychmiast poinformowane.

 

Dyrektor
Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkowie 

Agnieszka Mróz

 

 

Nowy okres zasiłkowy 500+

Od 1 lutego można składać elektroniczne wnioski o 500+ na nowy okres zasiłkowy

Od 1 lutego 2021 r. można już składać drogą elektroniczną wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+ na kolejny okres świadczeniowy.

Wnioski można złożyć za pośrednictwem m.in. portalu Emp@tia, bankowości elektronicznej czy PUE ZUS . W formie tradycyjnej (papierowej) będzie to możliwe od 1 kwietnia 2021 r.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o w/w świadczenie na kolejny okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami (m.in. wyroki w sprawach o rozwód lub dotyczące opieki naprzemiennej:

 • do dnia 30 kwietnia 2021 r.: ustalenie prawa oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje do dnia 30 czerwca 2021
 • od dnia 1 maja do dnia 31 maja 2021 r.: ustalenie prawa oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje do dnia 31 lipca 2021
 • od dnia 1 czerwca do dnia 30 czerwca 2021 r.: ustalenie prawa oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje do dnia 31 sierpnia 2021
 • od dnia 1 lipca do dnia 31 lipca 2021 r.: ustalenie prawa oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje do dnia 30 września 2021
 • od 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia 2021 r.: ustalenie prawa oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje do dnia 31 października 2021.

W przypadku, gdy rodzic chce złożyć wniosek na dziecko, na które nie pobiera świadczenia musi złożyć 2 odrębne wnioski. Pierwszy na okres zasiłkowy 2019/2021 trwający do 31 maja 2021 r., drugi na okres zasiłkowy 2021/2022 rozpoczynający się od 1 czerwca 2021 r.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko terapeuty

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkowie poszukuje kandydatów do zatrudnienia na stanowisko terapeuty realizującego specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Szczegóły w plikach do pobrania:

Kwestionariusz osobowy i klauzula informacyjna (PDF, 557 KB)

Informacja o wyniku rekrutacji (PDF, 23KB)

Ogłoszenie o naborze na stanowisko terapeuty

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkowie poszukuje kandydatów do zatrudnienia na stanowisko terapeuty realizującego specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Szczegóły w plikach do pobrania:

Kwestionariusz osobowy i klauzula informacyjna (PDF, 557 KB)

Oświadczenia kandydata (PDF, 407 KB)

Ogłoszenie o zamówieniu – usługi

Przygotowanie i dostarczanie obiadów dla dzieci w wieku szkolnym objętych wsparciem Gminy Wyszków w okresie 01.01.2021r. do 31.12.2021r.

ZAMAWIAJĄCY

Gmina Wyszków, Aleja Róż 2
07-200 Wyszków
NIP: 762-188-85-05

Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. 3 Maja 16
07-200 Wyszków
Tel./ fax  (29) 742-49-02
adres strony internetowej: www.ops.wyszkow.pl

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone na zasadach określonych w art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.) – usługa społeczna.

Szczegóły w plikach do pobrania

Informacja

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkowie przyjmuje interesantów w godz.:

Wtorek 9:00 – 11:00
Czwartek 13:00 – 15:00

Po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.

Godziny pracy Centrum dla Rodziny


Dział Świadczeń Rodzinnych OPS informuje o godzinach przyjmowania interesantów w Centrum dla Rodziny.

Poniedziałek   –   8:00  – 16:00
Wtorek            –   8:00  – 18:00
Środa               –  DZIEŃ  WEWNĘTRZNY
Czwartek         –   8:00  – 16:00
Piątek              –   8:00  – 16:00

Zachęcamy również do składana wniosków drogą elektroniczną przez portal Emp@tia, za pośrednictwem banków lub przez portal PUE ZUS.

Ogłoszenie

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkowie informuje, iż
dzień 24.12.2020 r.
jest dniem wolnym od pracy dla pracowników.
W związku w powyższym w tym dniu
ośrodek będzie nieczynny.

Dyrektor
Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkowie
Agnieszka Mróz

Ogłoszenie o zamówieniu – usługi – Przygotowanie i dostarczanie obiadów dla dorosłych…

Przygotowanie i dostarczanie obiadów dla dorosłych objętych wsparciem Gminy Wyszków w okresie 01.01.2021r. do 31.12.2021r.

ZAMAWIAJĄCY
Gmina Wyszków, Aleja Róż 2
07-200 Wyszków
NIP: 762-188-85-05

Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. 3 Maja 16
07-200 Wyszków
Tel./ fax (29) 742-49-02
e-mail; sekretariat@ops.wyszkow.pl
adres strony internetowej: www.ops.wyszkow.pl

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone na zasadach określonych w art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.) – usługa społeczna.

TERMIN SKŁADANIA OFERT
10.12.2020r. godzina 10.00, miejsce: Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkowie,
07-200 Wyszków ul. 3 Maja 16, Sekretariat